non-stop Hotline

+420 233 357 033

Správa a servis serverů

Správa a údržba serverů s námi vám výrazně sníží náklady na provoz systémů a infrastrukturu. Kontaktujte nás a začněte optimalizovat vaše prostředí již dnes.

Nabízené služby
Analýza prostředí
Konzultace řešení správy serverů
Předběžné nacenění projektu
Zpracování analýzy
Zpracování projektu pro správu serverů

Správa a údržba serverových komponent:
Firewallů
Mailových serverů
VPN brány
Sítových prvků
Virtualizačních platforem

SAN a Diskových polí
AD (Uživatelské a počítačové přístupy do sítě)
MS Azure AD, Intune
Telefonních ústředen
Domén
Antivirů
Virtuálních serverů
Wi-Fi

Návrh topologie
Výběr a doporučení software
Komplexní nadhled nad bezpečnostní situací v infrastruktuře
Zálohování serveru a sítových prvků
Nastavení komunikace k dodavateli + řešení problémů s připojením k dodavatelům SW
Kontrola logů a licencí
Dodávky HW, SW a licencí
Instalace a konfigurace nových serverů
Implementace bezpečnostních zásad jak na místních počítačích, tak na přenosných
Kontrola údržby a aktualizací klientských počítačů a vzdálených pracovních stanic
Správa politik serveru a klientů
Zálohování a virtuálních serveru
Údržba zálohovacích pásek
Správa e-mailových schránek
Kontrola a analýza e-mailové komunikace
Správa tiskového serveru
Správa webového serveru

Poskytování podpory HelpDesk:
Nouzová pomoc řešení incidentů v režimu 24×7