non-stop Hotline

+420 233 357 033

O nás

Jsme dynamicky se rozvíjející firma, orientující se od roku 2000 především na integraci informačních technologií a outsourcing (ICT), jak ve státním, tak i soukromém sektoru.
Firma Microshop může nabídnout vypracování IT projektů na klíč nebo i pružně reagovat na konkrétní požadavky zákazníků.

V praxi naše služby znamenají nejen vypracování projektu, ale i jeho provedení včetně kompletní instalace, odborné uživatelské podpory, zajištění upgradů software i hardware, konzultace a auditu. Projekt jsme schopni zaštítit díky profesionálnímu servisu s kontinuální podporou 24×7, a to včetně zajištění telefonického či online help desku.

Společně s komplexními řešeními informačních projektů se firma Microshop rovněž zabývá prodejem a dodávkami zboží se zaměřením především na korporátní segment IT trhu. V naší nabídce naleznete nejen servery, disková pole či síťové komponenty renomovaných značek, ale dokážeme zajistit i dodání prakticky libovolného zboží pro naše obchodní partnery z oblasti IT.
Další nespornou devizou firmy Microshop je existence sesterských firem se sídly v USA a Lucembursku, které zajišťují možnost snadného importu kvalitního zboží ze zahraničí.

Kvalifikační předpoklady:

 • Firma Microshop s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001/2008 a 14001:2004
 • Zaměstnanci mají certifikacii v programech společností Microsoft, Cisco a IBM
 • Splnění základních kvalifikačních kritérií dle §53 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • Pojištění odpovědnosti za škodu na 10 mil. Kč
 • Základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč
 • Rychlost dodávky na základě individuálních smluv

Politika kvality a EMS

 • Naší prvořadou snahou je být tržní a konkurenceschopnou organizací, mezi jejíž hlavní strategické cíle patří:
 • zajištění včasné a bezchybné realizace zakázky
 • předvídání a maximální plnění požadavků zákazníka
 • spolupráce s kvalitními dodavateli materiálů a služeb
 • dbát na ochranu životního prostředí a zachování přírodních zdrojů

Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:

 • přezkoumat ročně politiku kvality a upřesňovat ji do splnitelných cílů
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům
 • pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat cíle k naplnění firemní strategie
 • v případě neplnění cílů vyvozovat relevantní opatření
 • plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů
 • zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků
 • v celé organizaci ekologicky nakládat s odpady
 • trvale snižovat spotřebu PHM, která má přímý vliv na emise do ovzduší
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení kvality EMS
 • dodržovat platná legislativní ustanovení

Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací QMS a EMS
 • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce
 • předcházení chybám důslednou sebekontrolou
 • ekologické chování, které vede k omezení znečištění životního prostředí

Více o našich normách ISO 9001 A 14001