non-stop Hotline

+420 233 357 033

ISO 9001 A 14001

Kvalifikační předpoklady:

 • Firma Microshop s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016
 • Zaměstnanci mají certifikaci i v programech společností Microsoft, Cisco a IBM
 • Splnění základních kvalifikačních kritérií dle zákona 134/20166 Sb. o veřejných zakázkách
 • Pojištění odpovědnosti za škodu na 10 mil. Kč
 • Základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč
 • Rychlost dodávky na základě individuálních smluv

Politika integrovaného systému

Společnost Microshop s.r.o. jejíž předmět certifikace v oblastech norem 

ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

jsou

·       komplexní služby v oboru informačních technologií a komunikací

·       obchodní a zprostředkovatelská činnost.

se zavazuje:

 • dodávat výrobky a poskytovat služby, které splňují požadavky a očekávání zákazníků
 •   neustále zlepšovat výrobní i interní procesy a integrovaný systém kvality a životního prostředí, jež jsou zavedeny v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí
 •   plnit právní požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí stanovené právními předpisy
 •   vytvářet pro pracovníky bezpečné, příjemné a tvůrčí pracovní prostředí založené na spolupráci a efektivní komunikaci
 •   přistupovat odpovědně při plánování výroby, nákupu materiálu a služeb, snižovat množství spotřebovaného materiálu i energií a minimalizovat množství vznikajících odpadů